PTBP - banner
Aktualności

21 czerwca 2017 r.
Zawód poligrafera w Polsce - szczególny charakter, wymagane kwalifikacje, problem nadzoru
więcej...

18 maja 2017 r.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”.
więcej...

2 kwietnia 2017 r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych w sprawie nieprawdziwych tez w publikacjach medialnych dotyczących wykorzystywania badań poligraficznych (wariograficznych) w procedurach kadrowych w instytucjach państwowych.
więcej...

Polskie Towarzystwo Badań Poligraficznych skupia praktyków i naukowców zajmujących się badaniami poligraficznymi. Towarzystwo za główny cel działalności uznaje dążenie do systematycznego podnoszenia jakości badań poligraficznych przeprowadzanych w Polsce.

Ambicją Towarzystwa jest organizowanie szkoleń i warsztatów dla praktyków oraz propagowanie rzetelnej wiedzy na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców ekspertyz – w tym: instytucji państwowych (zwłaszcza sądów i prokuratur), a także firm i osób prywatnych. Towarzystwo udziela ponadto rekomendacji ekspertom z zakresu badań poligraficznych oraz placówkom szkoleniowym.

Prace Zarządu wspierają trzy komitety stałe: Komitet Naukowy, Komitet ds. metodyki badań poligraficznych oraz Komitet Prawny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do owocnej współpracy.

Marcin Gołaszewski

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych