PTBP - banner
Aktualności

21 czerwca 2017 r.
Zawód poligrafera w Polsce - szczególny charakter, wymagane kwalifikacje, problem nadzoru
więcej...

18 maja 2017 r.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”.
więcej...

2 kwietnia 2017 r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych w sprawie nieprawdziwych tez w publikacjach medialnych dotyczących wykorzystywania badań poligraficznych (wariograficznych) w procedurach kadrowych w instytucjach państwowych.
więcej...

Lista rekomendowanych ekspertów

Towarzystwo prowadzi listę rekomendowanych ekspertów z zakresu badań poligraficznych. Rekomendacje zostały podzielone na trzy kategorie ze względu na cel: badania procesowe (dowodowe), pozaprocesowe (np. kadrowe) i terapeutyczne (np. w ramach terapii osób z zaburzeniami preferencji seksualnych). Procedurę ubiegania się o wpis na listę określa uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PTBP, a szczegółowe warunki uzyskania rekomendacji precyzuje uchwała Komitetu Naukowego Towarzystwa (uchwały są dostępne w dziale „Dokumenty” wraz ze stosownym wzorem wniosku o wpis).

Gdzie należy szukać poligraferów o potwierdzonych kwalifikacjach? Część z rekomendowanych ekspertów reprezentuje instytucje państwowe jako biegli instytucjonalni (m.in. ABW i Policja). Inni natomiast świadczą usługi w sektorze prywatnym. Przed zleceniem ekspertyzy zawsze warto upewnić się czy biegły posiada stosowne rekomendacje i certyfikaty.

Poniżej znajduje się aktualny wykaz rekomendowanych przez Towarzystwo ekspertów:

 

lp.

imię i nazwisko

 

kategoria badań

procesowe

pozaprocesowe

terapeutyczne

1

Dariusz Bartnicki

 

 

 

2

Janusz Chwedyna

 

 

 

3

Marcin Gołaszewski

 

 

4

Agnieszka Leszczyńska

 

5

Edward Lewandowski

 

 

 

6

Jan Widacki

 

 

7

Michał Widacki

 

 

8

Łucjan Wiśniewski

 

 

9

 

 

 

 

 

10