PTBP - banner
Aktualności

21 czerwca 2017 r.
Zawód poligrafera w Polsce - szczególny charakter, wymagane kwalifikacje, problem nadzoru
więcej...

18 maja 2017 r.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”.
więcej...

2 kwietnia 2017 r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych w sprawie nieprawdziwych tez w publikacjach medialnych dotyczących wykorzystywania badań poligraficznych (wariograficznych) w procedurach kadrowych w instytucjach państwowych.
więcej...

Wyróżnienie dla Prezesa PTBP
podczas 50-go Sympozjum APA w Chicago

 

logo APAW dniach 30.08-04.09.2015 r. odbyło się 50-te Sympozjum American Polygraph Association. Wzięła w nim udział rekordowa liczba 650 ekspertów z zakresu badań poligraficznych z całego świata. Wybór miejsca jubileuszowej konferencji był nieprzypadkowy. Właśnie w Chicago narodziły się współczesne badania poligraficzne. To tam działali wynalazca prototypu poligrafu Leonarde Keeler (1903-1949) oraz twórca techniki pytań kontrolnych John E. Reid (1910-1982). Na sympozjum do Stanów Zjednoczonych udali się także członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych - m.in.: Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Jan Widacki i Prezes PTBP Marcin Gołaszewski.

Podczas sympozjum wręczono tradycyjne wyróżnienia w kilku prestiżowych kategoriach. Marcin Gołaszewski otrzymał nagrodę „David L. Motsinger Horizon Award” –  przyznawaną osobom, które od początku swojej kariery prezentują lojalność, profesjonalizm i poświęcenie w działaniach na rzecz społeczności zawodowej ekspertów z zakresu badań poligraficznych.

Wyróżnienie Marcin GołaszewskiW uzasadnieniu tego wyróżnienia podkreślono m.in.: „ponadstandardowe zaangażowanie na rzecz promocji zasad, standardów APA i naukowych podstaw badań poligraficznych”. Zwrócono też uwagę na dotychczasowe wykształcenie, studia doktoranckie, certyfikaty zawodowe, zdobyte doświadczenia na sali sądowej w charakterze biegłego, publikacje naukowe, a także udział w grancie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym instrumentalnych i nieinstrumentalnych metod detekcji nieszczerości.

Wykłady i warsztaty poświęcono przeglądowi aktualnego stanu nauki oraz współczesnym standardom w dziedzinie badań poligraficznych, a także tematom typowo techniczno-metodycznym.
Podczas sympozjum można było zauważyć wyraźny zwrot w kierunku nowych technologii, umożliwiających komputeryzację większej liczby czynności wykonywanych przez eksperta w czasie badania poligraficznego (odtwarzanie części instrukcji przekazywanych badanemu, analiza danych fizjologicznych poprzez udoskonalone algorytmy komputerowe) oraz wprowadzających dodatkowe środki techniczne służące do detekcji nieszczerości, traktowane jako komplementarne wobec poligrafu.
Amerykańska firma Converus zaoferowała urządzenie o nazwie „EyeDetect", które w sposób bezkontaktowy rejestruje reakcje okulomotoryczne (w tym: średnicę źrenic i ruch gałek ocznych). Jest przeznaczone do szybkich (ok. 40-minutowych) badań przesiewowych, które mogą poprzedzać dalsze – bardziej szczegółowe i dokładne – badania poligraficzne. Dwuetapowa kombinacja detektora reakcji okulomotorycznych z poligrafem może zmniejszać poziom błędu w identyfikacji osób nieszczerych nawet do niewiele ponad 1%. Iloczyn średniej liczby wyników fałszywych negatywnych w badaniach poligraficznych (0,083) i przy technologii EyeDetect (0,124) wynosi bowiem 0,011.
Nowym rozwiązaniem jest ponadto komputerowe oprogramowanie VMAT (Vasomotor Assessment Tool) zaprojektowane do analizy danych rejestrowanych podczas badania poligraficznego przez fotopletysmograf (PPG). Narzędzie zostało już dołączone do programów współpracujących z poligrafami przez wszystkich wiodących producentów sprzętu. Jego przydatność jest wysoka, ponieważ reakcje naczynioruchowe zyskały w ostatnim czasie rangę drugiego po EDA (reakcjach elektrodermalnych) parametru pod względem wagi przy ocenianiu poligramów.
Szersze sprawozdania merytoryczne zostaną opublikowane w 13 numerze „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz kwartalniku „European Polygraph”. Zachęcamy do lektury.